Ta Là Quan Lão Gia 3.8.12031705 (MOD, Unlimited Money)

Ta Là Quan Lão Gia 3.8.12031705 (MOD, Unlimited Money)

4.2 (76897)Games, Strategyby

App Information of Ta Là Quan Lão Gia - 100D

App Name Ta Là Quan Lão Gia - 100D
Genre Games, Strategy
Size489M
Latest Version3.1.03011402
Get it On Google Play
UpdateNovember 10, 2021
Package Namecom.szckhd.jwgly.azvn
Rating 4.2 ( 76897 )
Installs1,000,000+

Description of Ta Là Quan Lão Gia - 100D

Ta Là Quan Lão Gia – 100D (Package Name: com.szckhd.jwgly.azvn) is mod developed by apkbusting and the latest version of Ta Là Quan Lão Gia – 100D was updated. Ta Là Quan Lão Gia – 100D is in the category ofStrategy. You can check all apps from the developer of Ta Là Quan Lão Gia – 100D. Ta Là Quan Lão Gia – 100D is listed in Best 10 Strategy Like Club Penguin. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.4 and up on apkbusting or Google Play. All APK/XAPK files on apkbusting.com are original and 100% safe with fast download.

Ta Là Quan Lão Gia – 100D MOD Features:

  • Ta Là Quan Lão Gia – 100D Premium Cracked
  • Ta Là Quan Lão Gia – 100D Added New Mod Version
  • Ta Là Quan Lão Gia – 100D Unlimited Money/Coins
Game Ta Là Quan Lão Gia là tựa game mang đề tài quan đấu cung đình, thăng quan tiến chức, từng bước nắm quyền! Tái hiện một cách sinh động cuộc sống của Quan Lão Gia, từ khi cưới vợ sinh con, bồi dưỡng Môn Khách, Liên Minh PK, kết giao thân gia, và dần cuốn vào những cuộc tranh đoạt ngôi vị cực kỳ gay cấn!
【Phụng Chỉ Nhậm Chức-Tiền Đồ Rộng Mở】
Tân quan nhậm chức, bước vào quan trường chỉ là một cửu phẩm nhỏ bé, làm sao để bước đến Ngai Vàng quyền lực tay ôm mỹ nhân thiên hạ? Tất cả đều dựa vào IQ của Đại Nhân.
【Tuyệt sắc giai nhân-Ngày đêm bầu bạn】
Quan trường xưa nay đều cô quạnh, cũng may có giai nhân luôn kề cạnh! Điêu Thuyền, Tây Thi, Võ Mị Nương cùng hàng ngàn mỹ nhân đang ngày đêm tương tư cung nghênh Đại Nhân hồi phủ.
【Sinh Con Nối Dõi- Kết Thành Thân Gia】
Bồi dưỡng Hài Nhi đỗ đạt Trạng Nguyên, rạng danh tông đường. Mau đến chỗ Bà Mối để tìm lương duyên cho Hài Nhi của Đại Nhân ngay nào.
【Hồng Nhan Thất Sủng- Đưa Vào Lãnh Cung】
Cho dù là quốc sắc thiên hương, nếu thất sủng cũng phải đi giặt quần áo, sau khi đưa nàng vào Hoán Y Phòng, Đại Nhân có cảm thấy thương hoa tiếc ngọc không?
【Liên Minh Đoàn Kết – Tranh Bá Tứ Phương】
Cùng các thành viên Liên Minh khác thiết lập chiến thuật, đánh bại kẻ địch, không chỉ tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên, còn nhận được nhiều danh hiệu cao quý.

Ta Là Quan Lão Gia với cách chơi đơn giản nhưng có thể hoàn thành BÁ NGHIỆP của ngài!

Facebook:Ta Là Quan Lão Gia
Game I IsQuanOld Gold is a game title with theme court court battle, promotionofficial promotion, step-by-step taking power! Recreate animately the life  of the Old Man, from marriage with birth children, training for Subjects Guests, Communication K, connectingfamily, and gradually engaginginwinners!
【Worth Only Receive Position-Money MapWide Open】
The new intooffice ,  stepping  into the official school is just a small  nine productshow to step to the Golden Throne power hand embracebeauties peopleworld? All based onIQ of Great Human.
【Beautiful beautiful person-Day night chooseyou】
The schools in the past and present are all lonely, also may have beautifulpeoplealways next! Sculpture Boat, Western Thi , Wu Mn Nuong and  thousands of beauties are  day night similarly welcoming Great Human government.
【Birth ChildConnectFollow- Link Into Body Family】
NurturingComedy Children passed StandRaw,Rangenametone road. Come to the place of  Madam Termites to find the salary characteristicfor Comedy Child  of Great Human now.
【Hong Nhan SevenGlory- Introduced IntoLeadership Palace】
Even if it’s the nationalcolor  of the heavens , if the disappointment must go to wash clothes, after put her into the Swap Y Room,  Da ren  feelsorry sorry??
【LienMinhDoan United – Painting BasicFourFactory
Together with other members Alliance set up tactics, defeat the enemy, not onlystrengthen unitybetweenmembers, also received many precioustitles.

I am a  Old Man  with  simpleplayabilitybut can complete your CAREER!!

Facebook:I amQuan Old Gia
1. Thêm hoạt động mới Liên Minh Phân Cắt, Chọn Phò Mã, Thanh Thiên Tái Thế, Thanh Thiên Du Tại, Điểm Thu Hương, Bách Quan Yến, Bảo Vệ Biên Thành và Thư Viện Ứng Thiên
2. Thêm tính năng tự động nhận thưởng trong hệ thống Sự Gia Tự Động
3. Thêm một số Avatar mới tại giao diện tạo nhân vật
4. Thêm tính năng Đặc Quyền Đặt Tên Server
5. Ưu hoá hệ thống Lưu Đày, Hồng Nhan và Hoán Y Phòng
6. Ưu hoá hệ thống Kinh Thành, Thân Gia và Lăng Yên Các

Leave a Reply

Your email address will not be published.